Projekt Ekonomia jest kobietą jest narzędziem stworzonym w celu promowania wartości takich jak świadomość, odpowiedzialność oraz wiara we własne możliwości przez edukację ekonomiczną.

Edukacja ekonomiczna uwzględniająca takie zagadnienia jak świadome podejmowanie decyzji dotyczących konsumpcji, zarządzania pieniędzmi czy wyboru zawodu oraz znajomość konsekwencji i zależności jakie rządzą naszą rzeczywistością. Nie chodzi o to, by zarobić jak najwięcej, ale by zarabiać odpowiedzialnie.

Chcemy to zrobić w celu wzmocnienia dziewczyn i kobiet w tym co robią i co chcą robić oraz przez pokazanie, że ekonomia nie jest jedynie „męską” dziedziną.

kafelek1-01

Do projektu zapraszamy kobiety i mężczyzn w każdym wieku. W inicjatywach mogą brać udział także osoby obu płci spoza ZHP. Projekt jest otwarty dla wszystkich, choć warto podkreślać, że jednym z jego celów jest promowanie udziału kobiet w szeroko pojętej ekonomii.

Jeśli masz więcej niż 19 lat – w takim wypadku zapraszamy do współtworzenia projektu i zostania ekspertką.

kafelek2-01

Idea powstała dzięki skautkom z GS USA (Girls Scout of the USA), które razem z MetLife Foundation realizowały u siebie program o nazwie Financial Empowerment of Girls. Bazując na sukcesie tego programu w Ameryce, postanowiły uczynić go projektem globalnym, inspirując skautki i instruktorki z wybranych krajów świata do poszerzania wiedzy i umiejętności związanych z szeroko pojętą ekonomią. Na podstawie ich doświadczeń, a także naszej analizy sytuacji i potrzeb w Polsce, powstał projekt „Ekonomia jest kobietą”.

kafelek3-01

Cele projektu realizowane są poprzez działania w czterech niezależnych obszarach tematycznych:

  • Świadoma konsumpcja (m.in. odpowiedzialne zakupy, sprawiedliwy handel, upcykling czyli powtórne wykorzystanie śmieci, znajomość globalnych zależności związanych z konsumpcją, krytyczne podejście do reklam)
  • Filantropia (m.in. czy i jak warto pomagać, organizacje pozarządowe zajmujące się filantropią, podejmowanie własnych działań)
  • Zarządzanie pieniędzmi (m.in. układanie budżetu, oszczędność, zakupy porównawcze, różnice między zachcianką a potrzebą, historia pieniędzy, giełda, inwestycje)
  • Moja przyszłość ekonomiczna (m.in. wybór zawodu, formy zatrudnienia, zakładanie własnej firmy, umiejętności przydatne w pracy, aktywne poszukiwanie pracy)
kafelek4-01

Istnieje kilka dróg zaangażowania się w projekt. Najprostsza z nich zakłada przeprowadzenie zbiórki na podstawie przygotowanego przez ekspertki, scenariusza. Jeśli drużyna lub pojedyncza osoba, zdecyduje się po zbiórce wypełnić jedno z zaproponowanych w scenariuszu zadań, może wysłać raport, który przyswaja się nie dłużej niż trzy minuty na adres e-mail projektu i otrzymać jedną z czterech części plakietki. Można też zaproponować własne zadanie związane z tematyką scenariusza. Aby zdobyć całą plakietkę, należy wziąć udział i wykonać zadania ze wszystkich czterech obszarów tematycznych.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search