Regulamin konkursu internetowego „Ekonomia jest kobietą”

Celem konkursu jest podniesienie poziomu wiedzy na temat istoty kobiet w szrankach biznesu oraz promocja projektu „Ekonomia jest kobietą”.

 

§1 Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu jest zespół projektu Głównej Kwatery ZHP „Ekonomia jest kobietą” z siedzibą w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491.

2. Konkurs ma charakter otwarty. Przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych projektem „Ekonomia jest kobietą”.

3. Aby wziąć udział w konkursie należy śledzić fanpage projektu „Ekonomia jest kobietą” – polubić stronę. (www.facebook.com/ekonomiajestkobieta)

4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

5. Tematyka konkursu dotyczy kobiet, które odniosły sukces, dzięki swojej wiedzy, zaradności i pomysłowości.

6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

§2 Organizacja konkursu

7. Konkurs obejmuje 4 minikonkursów internetowych. Każdy minikonkurs będzie odbywać się raz w miesiącu, w okresie marzec-czerwiec 2015. Zadania będą umieszczane na tablicy fanpage projektu w nieregularnych odstępach czasu.

8. Każda/y uczestniczka/uczestnik może nadesłać poprawną odpowiedź/zadanie tylko raz w każdym z minikonkursów.

9. Odpowiedzi na zadania należy przesyłać jak najszybciej, od określonego terminu podanego przy konkretnym minikonkursie, na adres mailowy: ekonomiajestkobieta@zhp.pl w tytule podając numer zadania konkursowego, a w treści swoje IMIĘ, NAZWISKO, DATĘ URODZENIA, w przypadku osób niepełnoletnich SKAN pozwolenia rodzica/opiekuna na udział w konkursie.

10.Przesłanie na adres email rozwiązania jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku uczestniczki/uczestnika w celach promocji projektu oraz zgodą na umieszczenie imienia i nazwiska na stronie projektu w zakładce “wyniki konkursu” w przypadku otrzymania nagrody.

§3 Zasady przyznawania nagród

11.W każdym z minikonkursów przewidziane są nagrody dla 3 pierwszych osób, które poprawnie odpowiedzą na pytanie/zadanie. Dla osób, które wezmą udział we wszystkich 5 konkursach przewidziane są nagrody specjalne.

12. Wyłonienie zwycięzców odbędzie się na podstawie:
a. poprawności odpowiedzi,
b. szybkości nadesłania odpowiedzi,
c. spełnienia wymogów formalnych (polubienie fanpage projektu, zgoda rodzica/opiekuna, przesłanie danych identyfikujących w treści)

13.Ogłoszenie wyników odbędzie się w ciągu 48 godzin od ogłoszenia minikonkursu na stronie internetowej www.ekonomiajestokobieta.zhp.pl/konkurs/wyniki

14.Zwyciężczynie/zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni poprzez e-mail o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody.

15.Po otrzymaniu nagrody wygrani proszeni są o umieszczenie zdjęcia z nagrodą w dowolnych mediach społecznościowych z oznaczeniem #ekonomiajestkobietą, aby organizatorzy mogli prześledzić zdjęcia i umieścić je na facebooku projektu „Ekonomia jest kobietą”.

§4 Postanowienia końcowe

16.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

17.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search