Projekt ekonomiczny Związku Harcerstwa Polskiego

Ekonomia jest kobietą to projekt inspirujący harcerki do poszerzania wiedzy i umiejętności związanych z szeroko pojętą ekonomią. Choć jednym z celów projektu jest wspieranie dziewczyn i promowanie ich udziału w biznesie oraz przedsiębiorczości, projekt jest otwarty na wszystkich zainteresowanych.

0
ekspertek i trenerek
0
scenariuszy zajęć
0
osób
0
w tym dziewczyn i kobiet

Co osiągniemy?

świadome podejmowanie decyzji dotyczących konsumpcji, zarządzania pieniędzmi czy wyboru zawodu oraz znajomość konsekwencji i zależności jakie rządzą naszą rzeczywistością.

Nie chodzi o to, by zarobić jak najwięcej, ale by zarabiać odpowiedzialnie.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search